wczytywanie strony

AktualnościAdwent – cóż to za czas?

„Czas Adwentu ma podwójny charakter: jest czasem przygotowania na Święta Bożego Narodzenia, w czasie których wspomina się pierwsze przyjście Syna Bożego do ludzi, i jednocześnie jest czasem, w którym Kościół oczekuje powtórnego przyjścia Chrystusa u końca czasów”

Msze święte Roratnie w naszym kościele od poniedziałku do soboty o godzinie 6.30 i 17.00.

To czas szczególny, czas w którym człowiek uświadamia sobie wielką miłość Boga. To czas kiedy oczekujemy na najważniejsze zdarzenie w historii człowieka – Boże Narodzenie.

Adwent kreuje dwie postacie: pierwsza to Izajasz. Urodził się około roku 770 przed Chrystusem. Należał do elity narodu żydowskiego, działał przez 40 lat w Jerozolimie, zwany „księciem proroków”, według apokryfów miał zginąć śmiercią męczeńską za panowania Manassesa. Właśnie Izajaszowi przypisuje się jedno z najstarszych proroctw mówiących o narodzinach Jezusa ” Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go imieniem Emmanuel” (Iz 7,14). Te słowa są często czytane podczas Liturgii w czasie Adwentu. I druga postać adwentowa to Jan Chrzciciel. Był On ostatnim Prorokiem Starego Testamentu, żył na przełomie wieków. Głosił także nadejście Chrystusa: „Przygotujcie drogę Panu, dla niego prostujcie ścieżki” (Mt 3,3).

Słowo Adwent pochodzi od słowa łacińskiego „adwentus” co oznacza nadejście, przyjście, zbliżanie się. W 380 roku w Saragosie (Hiszpania) była pierwsza wzmianka na temat Adwentu, w dekrecie synodu który tam się odbył. Wiek V i VI naświetla nam dokładnie dane na temat adwentu – trwał on niekiedy 40 dni na wzór Wielkiego Postu, choć w łagodniejszej formie. Obowiązywała jednak abstynencja małżeńska, zakaz wojen, wesel, zabaw hucznych. A dzisiaj Adwent trwa cztery tygodnie. Co tydzień w kościołach zapalamy święcę na wieńcu adwentowym. Świeca ta informuje nas o czasie jaki został do Uroczystości Bożego Narodzenia. W kościołach odprawiane są Msze Święte Roratnie. Są to Msze ku Czci Matki Bożej. . Msze te są odprawiane o świcie albo po zmroku. Wiąże się to z „liturgią światła”. W wielu kościołach mamy świece roratnią z niebieską wstążką Nie powinno zdobić się ołtarzy kwiatami, nie śpiewa się hymnu: „Chwała na wysokości Bogu”, a kapłan i cała asysta wychodzą do ołtarza ubrani w fioletowy kolor szat.

Czas Adwentu niech będzie dla nas czasem większej modlitwy, zadumy, czasem w którym uczynimy jakieś postanowienie adwentowe, czasem który przybliży każdego z nas do Chrystusa.

Msze święte

Kościół parafialny

  • Niedziela i święta : 7.00, 9.00, 11.00, 16.00
  • Dni powszednie: 6.45, 18:00 (okres zimowy 17:00)

Kościół pomocniczy na Juście

  • Niedziele  i święta : 13:30

Kościół pomocniczy na Skrzętli

  • Niedziele  i święta : 14:30

Kancelaria parafialna

Czynna w dni powszednie w godzinach:
7.30 – 8.00 (oprócz I czwartków i I piątków)
18.30 – 19.30 (w okresie zimowym 17.30 – 18.30)
Do chorego i w sprawie pogrzebu o każdej porze.

Konto Parafialne: 

BS w Łososinie Dolnej      50 8818 0009 2001 0010 3176 0001

Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe na stronie internetowej parafii pw. Św. Stanisława Biskupa w Tęgoborzu, umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa.