Duszpasterze

Ks. Prałat, Proboszcz

mgr Stanisław Berdzik 

W roku 2004 objął ster Kościoła w Tęgoborzy. Urodził się 27 kwietnia 1958r. w Kamienicy. Święcenia kapłańskie przyjął w roku 1983. Posługiwał w Dobrej, Tarnowie, Żegiestowie, gdzie przez 10 lat był proboszczem. Jest wizytatorem katechetycznym dekanatu Nowy Sącz – Zachód oraz Dekanalnym Duszpasterzem Rodzin.

 


Ks. Wikariusz mgr Stanisław Stachoń

 

Prowadzi katechezę w Szkole Podstawowej w Tęgoborzy oraz, w ramach katechezy parafialnej,  przygotowanie dzieci do Pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej. Jako Senior wikariuszy, koordynuje działania duszpasterskie kapłanów.

Jest opiekunem Ministrantów, Lektorów, Ceremoniarzy.

 


Ks. Wikariusz mgr Damian Pitwor

Prowadzi katechezę w Szkole Podstawowej w Rojówce oraz, w ramach katechezy parafialnej prowadzi przygotowanie młodzieży klas siódmych i ósmych do Sakramentu Bierzmowania.

Opiekuje się Dziewczęcą Służbą Maryjną i Młodzieżową Grupą Apostolską.

Msze święte

Kościół parafialny

  • Niedziela i święta : 7.00, 9.00, 11.00, 16.00
  • Dni powszednie: 6.45 , 18:00 (okres zimowy 17:00)

Kościół pomocniczy na Juście

  • Niedziele  i święta : 13:30

Kościół pomocniczy na Skrzętli

  • Niedziele  i święta : 14:30

Kancelaria parafialna

Czynna w dni powszednie w godzinach:
7.30 – 8.00 (oprócz I czwartków i I piątków)
18.30 – 19.30 (w okresie zimowym 17.30 – 18.30)
Do chorego i w sprawie pogrzebu o każdej porze.

Konto Parafialne: 

BS w Łososinie Dolnej      50 8818 0009 2001 0010 3176 0001

Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe na stronie internetowej parafii pw. Św. Stanisława Biskupa w Tęgoborzu, umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa.