Liturgiczna Służba Ołtarza

LITURGICZNA SŁUŻBA OŁTARZA PARAFII TĘGOBORZE 

[…] służcie Panu z weselem!

Wśród okrzyków radości stawajcie przed Nim!

Wiedzcie, że Pan jest Bogiem;

On sam nas stworzył, my Jego własnością,

Jesteśmy Jego ludem, owcami Jego pastwiska.

Wstępujcie w Jego bramy wśród dziękczynienia,

Wśród hymnów w Jego przedsionki;

Chwalcie Go i błogosławcie Jego imię!

Albowiem dobry jest Pan,

Łaskawość Jego trwa na wieki,

A wierność Jego przez pokolenia.

(Ps 100 [99], 2-5)

Określenie posługi przy ołtarzu jako ministrantury wzięło się z łacińskiego „ministrare” – co oznacza „służyć”.  Zadania ministrantów, lektorów oraz ceremoniarzy przy ołtarzu polegają na czynnym uczestnictwie w liturgii oraz tworzeniu jej piękna poprzez gorliwe wypełnianie swoich obowiązków. Członek LSO przy ołtarzu nie jest jedynie biernym widzem, ale jako osoba, która prócz kapłana, stoi najbliżej ołtarza ma dawać świadectwo wiary i gorliwości w służbie. Duch naszej służby wyraża się w zdaniu „Służyć Bogu to królować”. Dlatego razem z wiedzą i umiejętnościami ministranta staramy się zyskiwać wiedzę duchową.

Służba Liturgiczna w parafii Tęgoborze jest tworzona przez 16 ministrantów, 25 lektorów oraz 2 ceremoniarzy. Opiekunem tej gromady jest :  ks. Stanisław Stręk . Naszą wiedzę liturgiczną oraz siłę wiary pogłębiamy na cotygodniowych spotkaniach. Członkowie LSO – zarówno ministranci, lektorzy oraz ceremoniarze – uczestniczą w przygotowywaniu asysty liturgicznej podczas uroczystości parafialnych, działają w Grupie Młodzieżowej, a także są członkami Diakonii Modlitwy LSO Diecezji Tarnowskiej. Razem również organizujemy ogniska, mecze i wyjazdy na wycieczki.

Każdy z nas ma ustalone w ciągu tygodnia msze święte na których ma obowiązek pełnić służbę przy ołtarzu. Do obowiązków ministranta należy przede wszystkim pomoc Celebransowi poprzez m.in. rozkładania kielicha, przynoszenie ampułek z winem i wodą, bicie w gong, dzwonienie dzwonkami oraz posługa przy akolitkach. Lektorzy są zobowiązani do czytania czytań mszalnych, komentarzy do liturgii oraz modlitwy powszechnej, zajmują się również posługą krucyferariusza i turyferariusza. Ceremoniarze natomiast mają za zadanie czuwać nad pięknem liturgii i pod czujnym okiem księży Opiekunów, wspierać swoich młodszych kolegów w gorliwości służeniu, na większą chwałę Panu Bogu.

Msze święte

Kościół parafialny

  • Niedziela i święta : 7.00, 9.00, 11.00, 16.00
  • Dni powszednie: 6.45 , 18:00 (okres zimowy 17:00)

Kościół pomocniczy na Juście

  • Niedziele  i święta : 13:30

Kościół pomocniczy na Skrzętli

  • Niedziele  i święta : 14:30

Kancelaria parafialna

Czynna w dni powszednie w godzinach:
7.30 – 8.00 (oprócz I czwartków i I piątków)
18.30 – 19.30 (w okresie zimowym 17.30 – 18.30)
Do chorego i w sprawie pogrzebu o każdej porze.

Konto Parafialne: 

BS w Łososinie Dolnej      50 8818 0009 2001 0010 3176 0001

Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe na stronie internetowej parafii pw. Św. Stanisława Biskupa w Tęgoborzu, umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa.