wczytywanie strony

Małżeństwo

Sakrament Małżeństwa

W celu zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego należy spełnić poniższe warunki:

 • Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej przynajmniej 3 miesiące przed planowanym ślubem, aby dopełnić wszystkie wymogi formalne.
 • Termin ślubu można uzgodnić wcześniej.

Do kancelarii należy przynieść:

 • Metryki chrztu nie starsze niż 3 miesiące (jeżeli chrzest miał miejsce poza naszą parafią). W tych metrykach powinna znaleźć się adnotacja o przyjętym sakramencie bierzmowania (gdyby był brak tej adnotacji należy przynieść inny dokument stwierdzający przyjęcie tego sakramentu).
 • Dowody osobiste.
 • Świadectwa ukończenia katechizacji w zakresie szkoły podstawowej i średniej, bądź zawodowej.
 • Świadectwa ukończenia nauk przedmałżeńskich oraz zaświadczenie z poradni rodzinnej.
 • Trzy egzemplarze zaświadczeń z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne, gdy narzeczeni chcą zawrzeć ślub kościelny ze skutkami cywilno – prawnymi, tzw. ślub konkordatowy).
 • Gdy kontrakt cywilny został już zawarty wcześniej – świadectwo ślubu cywilnego wydane przez Urząd Stanu Cywilnego.
 • Dane personalne świadków (imię, nazwisko i adres). Świadkowie ślubu muszą mieć ukończony 18 rok życia.
 • W przypadku nieletnich narzeczonych, rodzice osoby nieletniej wyrażają pisemną zgodę na zawarcie związku małżeńskiego.
 • W przypadku osób owdowiałych, należy przedstawić wyciąg z księgi zmarłych wydany przez parafię, w której odbył się pogrzeb małżonka.

Msze święte

Kościół parafialny

 • Niedziela i święta : 7.00, 9.00, 11.00, 16.00
 • Dni powszednie: 6.45 , 18:00 (okres zimowy 17:00)

Kościół pomocniczy na Juście

 • Niedziele  i święta : 13:30

Kościół pomocniczy na Skrzętli

 • Niedziele  i święta : 14:30

Kancelaria parafialna

Czynna w dni powszednie w godzinach:
7.30 – 8.00 (oprócz I czwartków i I piątków)
18.30 – 19.30 (w okresie zimowym 17.30 – 18.30)
Do chorego i w sprawie pogrzebu o każdej porze.

Konto Parafialne: 

BS w Łososinie Dolnej      50 8818 0009 2001 0010 3176 0001

Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe na stronie internetowej parafii pw. Św. Stanisława Biskupa w Tęgoborzu, umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa.